Архів львівського церковного братства Богоявлення Господнього (Св. Епіфанії) XVI–XVIII ст. (за сумаріушем 1744 р.)

  • Bohdan Lazorak

Анотація

На основі оригіналу сумаріуша документів архіву львівського церковного
Богоявленського братства від 1744 р. та його копії від кінця XVIII ст., а також на
основі візитаційного опису архіву, здійсненого львівським офіціалом о. Мойсеєм
(Богачевським) в статті публікується зведений каталог документів братства за
період 1565–1744 рр., які дозволяють хронологічно простежити інституційно-
правовий розвиток даної парафії та церковного братства до моменту ствер-
дження львівським владикою Атанасієм (Шептицьким) його реформаційного
декрету 1744 р. В сумаріуші укладено королівські привілеї на церковні ґрунти,
фундаційні привілеї львівських владик та київських митрополитів (статутні
грамоти), тестаменти міщан, контракти, касові книги тощо.
Ключові слова: сумаріуш, Богоявленське братство, братські архіви

Опубліковано
2020-11-18
Розділ
ЦЕРКОВНА ІСТОРІЯ: XV–XVIII столІття