«Cтудії над організацією львівської ставропігії від кінця ХVІ до половини ХVІІ століття» – історико-церковне дослідження Федора срібного

  • Vasyl Pedych
  • Vitaliy Telvak
  • Viktoria Telvak

Анотація

Розглядається історико-церковне дослідження представника львівської іс-
торичної школи М. Грушевського – Федора Срібного «Студії над організацією
Львівської Ставропігії від кінця ХVІ до половини ХVІІ століття». Зроблено
висновок про те, що автору вдалося відтворити важливі сторінки діяльності
такої оригінальної форми національно-культурного буття українського народу
на переломі ХVІ і ХVІІ ст., як реформоване львівське Успенське братство.
Ключові слова: Федір Срібний, Ставропігія, львівське братство

Опубліковано
2020-11-18
Розділ
ЦЕРКОВНА ІСТОРІЯ: XV–XVIII столІття