Роль львівського братства у розвитку шкільної системи освіти на Україні XVI–XVII ст.

  • Ludmyla Moscaleva
  • Iryna Yakovenko
  • Viktoriia Chorna

Анотація

Нестабільна ситуація духовного і культурного життя України XVI–XVII
ст. викликала нові форми самоорганізації українського суспільства – братства.
Першим братством, яке заклало основи нової шкільної системи освіти на
підлеглих Польщі територіях українських земель, було Львівське. В своїй
діяльності братство користувалося статутом «Порядок шкільний», що був
законодавчо підтверджений верхівкою тогочасного духовенства. Представники
Львівського братства піклувалися про належний рівень освіченості і духовного
зростання майбутнього покоління: запровадили всестанову школу, викупили
друкарню для видання необхідних книг, писали авторські твори на християнсько-
етичну тематику.
Ключові слова: Львівське братство, шкільної системи освіти на Україні, XVI–
XVII ст.

Опубліковано
2020-11-18
Розділ
ЦЕРКОВНА ІСТОРІЯ: XV–XVIII столІття