Братства XVI–XVII ст. в Україні: біля джерел громадянського суспільства та української національної ідеї

  • Maryna Mishchenko

Анотація

Проаналізовано громадську діяльність братств в Україні – організацій, що
протистояли католицькій церкві та унії і водночас виступали за реформування
православ’я у зв’язку з новими історичними реаліями XVI–XVII ст. Братствам
вдалося досягти певної самостійності і самоуправління, що використовувалося
для зростання національної свідомості населення, згуртування навколо спільної
мети, культурних і духовних інтересів українського народу.
Ключові слова: братства, унія, Реформація, гуманізм, освіта

Опубліковано
2020-11-18
Розділ
ЦЕРКОВНА ІСТОРІЯ: XV–XVIII столІття