Представлення релігії в навчально-методичній літературі з історії в УРСР періоду “перебудови” (1984–1990 рр.)

  • Bohdana Nedavnia

Анотація

Проаналізовано зміни представлення релігії в навчальній і методичній літературі для середньої освіти в 1984–1990 рр., у т. зв. період “перебудови”. Виявлено характерні риси подачі
матеріалу про Церкви, духовенство та парафіян у тогочасних шкільних підручниках з історії.
Обґрунтовано, що зміст шкільних підручників та методичних посібників для вчителів цього
періоду відображає суперечливість епохи, коли проголошений принцип свободи альтернатив-
них думок щодо віри в Бога обмежувався необхідністю й надалі дотримуватися марксистсько-
ленінської ідеології. На прикладах репрезентації релігійного життя в навчальному історичному
наративі простежено поступове переосмислення статусу і сприйняття релігії в радянському
суспільстві загалом, яке вже тоді частково позбувалося атеїстичних стереотипів.
Ключові слова: релігія, Церкви, духовенство, парафіяни, перебудова, методички, шкільні
підручники

Опубліковано
2019-09-29
Розділ
МЕТОДОЛОГІЯ