Релігія і церква у системі української освіти та шкільництва ХVI–ХVII ст.

  • Yakiv Syslyuk
  • Viktoriya Dubyk

Анотація

Проаналізовано розвиток української освіти та шкільництва ХVI–ХVII ст.
під кутом зору ролі релігії і церкви у цьому процесі. Стаття логічно підводить до
висновку про важливість використання у сучасних умовах освітньо-релігійної
спадщини цього періоду у розбудові української освіти та шкільництва задля
збереження державної самостійності, національної ідентичності і самосвідо-
мості.
Ключові слова: релігія, церква, освіта, кальвінські школи, соцініанство,
антитринітаризм, католицькі школи, єзуїтські школи, Замойська академія,
Острозький культурно-освітній центр, письменники-полемісти, братські школи,
Києво-Могилянська академія, уніатські школи

Опубліковано
2020-11-18
Розділ
ЦЕРКОВНА ІСТОРІЯ: XV–XVIII столІття