Світоглядні виміри уніатства і Україна

  • Valeriy Babenko

Анотація

В історії світового християнства роль і місце уніатства недооцінені. Ідеї
уніатства складають вагому частину основних явищ культури європейського
Середньовіччя. Епоха Відродження та уніатство мають спільні духовні цінності.
Україна була одним з центрів уніатського руху та утвердження в Європі нової
світоглядної традиції.
Ключові слова: християнство, православ’я, католицизм, уніатство, Європа,
Україна

Опубліковано
2020-11-18
Розділ
ЦЕРКОВНА ІСТОРІЯ: XV–XVIII столІття