Християнство і культурний процес в київській русі

  • Yevhen Kharkovshchenko
  • Liudmila Melnyk

Анотація

Християнство в Київській Русі протягом Х–ХІІІ ст. мало низку притаман-
них лише йому особливостей. Вони відрізняли його ідеологію і практику від
тогочасних візантійської і римської церков, йшли від ідеалів, накреслених
митрополитами Іларіоном і Климентом Смолятичем. Ці особливості сприяли
позитивній ролі християнства в культурному розвитку Київської Русі і заклали
підвалини культури нового типу, побудованої на взірець візантійсько-східної і
римсько-західної, але зі своїми глибоко оригінальними місцевими відмінами,
пов’язаними і з власними традиціями.
Ключові слова: християнство, Київська Русь, Софія, Оранта, культура

Опубліковано
2020-11-18
Розділ
ЦЕРКОВНА ІСТОРІЯ: Християнство І–ХІІІ століття