“Православний атеїст” як специфічна форма релігійної ідентичності в сучасній Україні

  • Liudmyla Fylypovych

Анотація

Розглядається такий гібридний тип релігійності, як “православний ате-
їст”. Будучи специфічною формою релігійної ідентичності ця релігійність,
що поєднує в собі визнання своєї конфесійної (церковної) належності і
водночас світоглядне безвір’я, є характерним феноменом пострадянського
суспільства. Такий синкретизм є відносно новим явищем: досі ми мали
справу із поєднанням різноманітних релігійних традицій, а не протилежних
світоглядних орієнтацій.
Після 70 років панування державного атеїзму як ідеології тоталітарного
режиму і типу індивідуальної та суспільної свідомості завдяки Горбачовській
“перебудові” відбулися значні послаблення щодо церкви, віруючих та релігії
загалом. І хоча повна релігійна свобода ще не наступила, але з 90-х рр. ХХ ст.
почала відновлюватися стара і формуватися нова релігійність. На стику цих
двох процесів і виникає явище православного, а ширше конфесійного, атеїзму,
коли неофіт ще не встиг змінити свою свідомість, але активно залучається
до обрядової діяльності. Стаття розглядає причини і наслідки появи нового
типу релігійності, його специфічні ознаки та перспективи еволюції.
Ключові слова: православний атеїст, релігійна ідентичність, релі-
гійність

Опубліковано
2019-10-23
Розділ
ФІЛОСОФІЯ. СОЦІОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ. ПОЛІТОЛОГІЯ: ЦЕРКВА У КОНТЕКСТІ ПОЛІТИЧНИХ РЕАЛІЙ