Конфесійна мережа України у 2016–2017 рр.

  • Anatoliy Kolodnyy

Анотація

На основі статистичної звітності Державного департаменту у справах
релігії і національностей Міністерства культури України подаються цифрові
показники стану та діяльності за 2017 р. офіційно зареєстрованих релігійних
організацій і християнських конфесій на території України. Наводяться кіль-
кісні (цифрові) показники стану християнських організацій: православних,
католицьких, уніатських, протестантських і неохристиянських, а також дані
стану мусульманських, іудейських громад та організацій східного, зокрема
індійського, спрямування. Визначаються загальні тенденції змін релігійного
життя протягом річного періоду. Поданий автором цифровий матеріал вперше
оприлюднений і розрахований на його використання в релігієзнавчих дослі-
дженнях інших науковців як об’єктивне джерело.
У дослідженні проаналізована динаміка змін у релігійному середовищі
України протягом 1991–2017 рр. і зроблено відповідні висновки.
Ключові слова: конфесія, релігійні організації, православ’я, католицизм,
протестантизм, іслам, іудаїзм, нові релігії, конфесійна мережа, тенденції змін
релігійного життя

Опубліковано
2019-10-23
Розділ
ФІЛОСОФІЯ. СОЦІОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ. ПОЛІТОЛОГІЯ: ЦЕРКВА У КОНТЕКСТІ ПОЛІТИЧНИХ РЕАЛІЙ