Релігійна ідентичність українських греко-католиків: історичні віхи розвитку

  • Olga Nedavnya

Анотація

Досліджено релігійну ідентичність українців греко-католиків, починаючи
із змістовного визначення складових висхідної релігійної ідентичності руси-
нів кінця XVI ст., з урахуванням їх попереднього спадку Київського християн-
ства й відповідності декларації віри та її реалізації. Виявлені чотири “блоки”
релігійної ідентичності, на основі аналізу тогочасних вірувань русинів:
загально християнські правди віри; віровизнавчі особливості, котрі існують
в різних християнських напрямках та церквах, і стосуються саме змісту віри,
а не лише конфесійних обрядових чи організаційно-інституційних відмін-
ностей; двовір’я, пережитки язичництва у християнстві; місцеві феномени
віри, локальні “набожества”, котрі є оригінальними “прочитаннями” типових
елементів віровизнавчого комплексу, унікально прив’язані до певної тери-
торії або історії та культури народу. Окреслюються основні віхи подальшої
еволюції релігійної ідентичності українських греко-католиків.
Ключові слова: релігійна ідентичність, Київське християнство, русичі,
русини, Берестейська унія, українці, греко-католики

Опубліковано
2019-10-23
Розділ
ФІЛОСОФІЯ. СОЦІОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ. ПОЛІТОЛОГІЯ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ІМПЕРАТИВИ РЕЛІГІЇ