Філософсько-релігієзнавчий зміст праці Івана Франка “Сотворення світу”

  • Yakiv Syslyuk
  • Iryna Syslyuk
  • Victoriia Dubyk

Анотація

Розкрито зміст усіх розділів праці Івана Франка “Сотворення світу”. У
контексті його світоглядної позиції аналізується науковий підхід до розуміння
біблійного оповідання про створення світу Богом. Охарактеризовано Фран-
кове розуміння релігії як соціально-духовного феномену; проаналізовано
роздуми про співвідношення науки і релігії, міркування щодо теорії про по-
ходження людини від мавпи. Сформульовано узагальнені тези філософсько-
релігійних поглядів І. Франка: поєднання ідей романтизму, позитивізму й
матеріалізму, а також світоглядний раціоналізм, який намагався поєднати
нові форми життя шляхом синтезу свідомого і підсвідомого.
Виходячи із загальної світоглядної позиції і духу праці “Сотворення
світу”, підводиться логічний висновок про важливість використання
філософської спадщини Івана Франка у сучасному релігійному житті
українського народу.
Ключові слова: філософія, релігія, світогляд, створення світу, хрис-
тиянство, Біблія, правдива релігія, правдива релігійність, вавилоно-
ассірійські писемні пам’ятки, дохристиянські вірування, духовна куль-
тура, наукова істина

Опубліковано
2019-10-23
Розділ
ФІЛОСОФІЯ. СОЦІОЛОГІЯ РЕЛІГІЇ. ПОЛІТОЛОГІЯ: БОГОСЛОВСЬКА І РЕЛІГІЄЗНАВЧА ДУМКА