Адметны тып драўлянага храмабудаўніцтва Беларусі

  • Tamara Gabrus

Анотація

Статтю присвячено архітектурно-стилістичному аналізу окремого типу
храмового будівництва Білорусі, який раніше ніколи не виокремлювалося у
вітчизняному мистецтвознавстві, − дерев’яних базилік. Поява архітектурного
типу мурованої базиліки у сакральній архітектурі Великого князівства Литов-
ського була наслідком кардинальних соціально-політичних змін, хрещення
населення етнічної Литви в католицькому обряді 1387 року. Показано, як
форма класичної латинської базиліки трансформувалася в новому будівель-
ному матеріалі під впливом вітчизняної мурованої архітектури з вираженою
ідеологічною програмою католицизму та естетичною концепцією стилю ба-
роко. На підставі натурних досліджень та архівних джерел розглянуто низку
пам’яток традиційного білоруського дерев’яного зодчества базилікального
типу. Відображено активізацію нового етапу будівництва дерев’яних костелів
типу базиліки, що відбулась у міжвоєнний період і проявилась у домінуванні
архітектурних традицій у різних регіонах Польщі.
Ключові слова: класична базиліка, базилікальний розріз, естетична
концепція бароко, професійне дерев’яне зодчество, відмітний архітектур-
ний тип

Опубліковано
2019-10-22
Розділ
САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО: АРХІТЕКТУРА