Рэдкія сюжэты ў іканаграфіі святых у храмах Беларусі

  • Vladimir Karelin
  • Nikolaj Melnikov

Анотація

Проаналізовано сюжети сакрального мистецтва Білорусі. Для аналізу
вибрано рідкісні ікони, які трапляються в храмах не частіше аніж у трьох
випадках. Подано короткі відомості про зображення святих, розглянуто іконо-
графію окремих творів. Основна частина розглянутих ікон датується кінцем
ХVІІІ – початком ХХ століть і відповідає іконографічному канонові, коли
святі і мученики представлені кожен окремо, поряд зі своїми атрибутами і
знаряддями тортур.
Досліджено рівень впливу західноєвропейського сакрального мистецтва
на іконографію Білорусі. Встановлено, що сюжет ікони “Чудо св. Яна з
Кенти” автор точно скопіював з твору відомого польського та італійського
художника ХVІІІ ст. Тадеуша Кунтце. Обгрунтовано, що частина ікон, хоч і
створена під впливом творів західноєвропейського мистецтва, проте відріз-
няється композиційною своєрідністю. Особливу увагу приділено сюжетам
ікон “Архангел Рафаїл і Товія перед Тавітом”, “Страждання св. Прокопія”,
“Св. Бернард”. Відзначено незвичайну композицію ікони “Св. Себастьян”,
де автор зумів передати експресію в образі вмираючого святого.
Ключові слова: ікона, святі мученики, іконографія, атрибути

Опубліковано
2019-10-21
Розділ
САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО: МАЛЯРСТВО. ІКОНОГРАФІЯ