Мозаїка Александра Македонського й елліністичні сцени насильства

  • Patryk Skupniewicz

Анотація

Досліджено мозаїку Александра з будинку Фавна в Помпеї. Проаналі-
зовано сюжетну лінію, композиційну побудову твору; з’ясовано символіку
його окремих деталей, а також філософію візуалізації окремих персонажів
(головного героя, його помічника, симетричних фігур лучників та ін). Дове-
дено, що твір є зразком елліністичного мистецтва, який свідчить про зв’язок
із загальними елліністичними принципами зображення бою, що збереглися
в римському та пізньому іранському мистецтві. Звернено увагу на есхатоло-
гічний контекст мозаїки. Особливу увагу привертає і той факт, що більшість
сцен пов’язаних з тріумфом мають похоронний контекст.
Зроблено спробу тлумачити мозаїку з урахуванням сюжетів, викорис-
таних в інших творах мистецтва. На основі порівняльного аналізу творів
елліністичного, римського, сасанідського, неo-хетського, месопотамського
мистецтва встановлено, що фіксовані іконографічні формули твору органічно
поєднуються з індивідуальним, унікальним характером.
Ключові слова: мозаїка, мистецтво, битва, Александр Македонський,
візуальні формули, вершник

Опубліковано
2019-10-21
Розділ
САКРАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО: МАЛЯРСТВО. ІКОНОГРАФІЯ