Богословська, історико-публіцистична та епістолярна спадщина митрополита УАПЦ Василя Липківського (1864–1937)

  • Iryna Prelovska

Анотація

Досліджується один із засновників Української автокефальної православної церкви
(1921–1930), митрополиту УАПЦ (1921–1927) Василю Костянтиновичу Липківському
(1864–1937). Головну увагу звернуто на проблеми пошуку та публікації докумен-
тальних джерел до вивчення богословської, історико-публіцистичної та епістолярної
спадщини митрополита УАПЦ Василя Липківського. Йдеться про його публікації в
дореволюційних київських часописах, виступи і промови на Першому (1921) і Другому
(1927) Всеукраїнських православних церковних Соборах УАПЦ та інших зібраннях,
статті у журналі «Церква і Життя», кілька збірників проповідей, листування з цер-
ковними діячами, історичну працю «Відродження Церкви в Україні». До розгляду
залучено матеріали з українських архівів та опубліковані документальні матеріали з
української діаспори. Тому на часі є публікація зібрання творів митрополита УАПЦ
Василя Липківського, до якого мають увійти усі віднайдені складові спадщини Укра-
їнського Митрополита.
Ключові слова: документальні джерела, Василь Липківський, церковні діячі, бого-
словська спадщина, джерелознавство, історико-публіцистична спадщина, епістолярна
спадщина, Українська автокефальна православна церква

Опубліковано
2019-10-08
Розділ
ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ТЕОЛОГІЇ ТА РЕЛІГІЄЗНАВСТВА