Трансформація візій старця-інока у книзі чудес Почаївської Богородиці як один із виявів піднесення престижу ЧСВВ: постановка питання

  • Valentyna Los

Анотація

Присвячено розгляду топосу візій та снів у міракульній літературі, що було характер-
не як для східної, так і для західної християнської традицій. Зокрема, йдеться про візії
старця-інока у Книзі чудес Пресвятої Богородиці Почаївського монастиря. Візії розгляда-
ються як історичне джерело, що несе цінну інформацію про побутування давніх традицій
київського християнства в уніатський період в історії Почаївського монастиря (друга
третина XVIII – початок ХІХ ст.). Особлива увага приділена питанню трансформації
православного топосу візій старця-інока, характерного для Києво-Печерського Патерика,
у чітко виражений образ василіанського ченця в народній свідомості. У контексті цього
розвідка ставить декілька питань, що потребують подальших досліджень, а саме: питання
розвитку та трансформації культу св. Іова Заліза в другій половині XVIII ст. та питання
взаємозв’язку а також питання зв’язку видінь старця із зростанням ролі Василіанського
чину з середини XVIII ст.
Ключові слова: візії, чуда, інок, василіанин, Почаївська Богородиця, православна
традиція

Опубліковано
2019-10-08
Розділ
ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ТЕОЛОГІЇ ТА РЕЛІГІЄЗНАВСТВА