Вплив антирелігійної політики радянської влади в кінці 20–30-их років ХХ століття на традиційну культуру українців Роменщини

  • Yuliia Kotsur

Анотація

На основі архівних матеріалів та зібраних авторкою свідчень очевидців дослі-
джується вплив політики радянської влади в кінці 20-х – 30-х роках ХХ століття на
традиційну культуру українців Роменщини. Розкриваються методи боротьби з «контр-
революційними елементами» серед церковнослужителів. Наводяться приклади залучення
до антирелігійної пропаганди працівників науки та культури, а також членів Спілки
войовничих безбожників для організації антирелігійних кутків, виставок, концертів,
показу антирелігійних кінофільмів тощо. Через сувору заборону та покарання селяни
святкували традиційні релігійні свята потайки та уникали роботи в ці дні у колгоспах
та на виробництвах. Зроблено висновок, що антирелігійна політика радянської влади
призвела до втрати значної частини обрядових елементів традиційних свят, а самі свята
продовжували існувати вже в трансформованому вигляді.
Ключові слова: антирелігійна політика, антирелігійна пропаганда, свято, обряд,
село, Роменщина

Опубліковано
2019-10-08
Розділ
ІСТОРИЧНИЙ ТА ПОЛІТОЛОГІЧНИЙ КОНТЕКСТ СВОБОДИ СОВІСТІ