Становлення Української автокефальної православної церкви в роки Другої світової війни (за матеріалами НМІУ та ЦДАВО України)

  • Olena Bunyak

Анотація

Зроблено спробу дослідити передумови виникнення, особливості становлення і
діяльності Української автокефальної православної церкви на чолі з митрополитом
Полікарпом Сікорським в роки Другої світової війни. Розглянуто особливості появи
Автономної православної церкви на чолі з митрополитом Олексієм Громадським в за-
значений період. Простежено динаміку міжцерковних відносин УАПЦ та АПЦ в оку-
паційний період. Вказано на відмінність позицій митрополита Полікарпа Сікорського
і митрополита Олексія Громадського щодо майбутнього українського православ’я.
Проаналізовано особливості церковної політики окупаційної влади по відношенню
до Української автокефальної православної церкви. Показано церковно-релігійну
діяльність УАПЦ на еміграції в повоєнний період. Акцентовано увагу на матеріалах
із зібрання Національного музею історії України, які стосуються досліджуваної теми
та можуть бути використані в експозиційно-виставкових проектах.
Ключові слова: Українська автокефальна православна церква, Автономна православ-
на церква, митрополит, Друга світова війна, окуповані українські землі, Національний
музей історії України

Опубліковано
2019-10-08
Розділ
ЦЕРКВА У ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ ХІХ–ХХ СТ.