Традиційна релігійність у соціокультурному континуумі межовості (1920‒1930-ті рр.)

  • Alla Kyrydon
Ключові слова: релігійність, традиція, Церква, межовість, українське селянство, радянська держава

Анотація

Статтю присвячено дослідженню трансформації релігійності населення в один із переломних в історії суспільства й держави періодів – 1920‒1930-х рр. Доведено, що утвердження більшовицького політичного режиму в Україні та соціоекономічні модернізаційні процеси спричинили не лише кардинальні суспільно-політичні та соціально-економічні зрушення, але й упослідували утвердження нової соціокультурної реальності, формування нової системи ціннісних орієнтацій тощо. Обґрунтовано, що в період межовості 1920‒1930-х рр., з одного боку, спостерігаємо тривку релігійність, підтримувану частиною сільського населення, з іншого ‒ формування когорти прихильників нової ідеологічної системи і нової соціалістичної обрядовості.
Ключові слова: релігійність, традиція, Церква, межовість, українське селянство, радянська держава

Опубліковано
2023-05-25