Релігійність та національність: актуальні питання Пінських унійних конференцій 1930–1937 рр.

  • Natalia Kolb
  • Iryna Orlevych

Анотація

Проаналізовано перебіг Пінських унійних конференцій 1930–1937 рр., метою яких було обговорення унійної акції на східних теренах Польщі. Показано, що основними проблемами, які дискутувалися, були історичний досвід унійних акцій та обрядові аспекти у справі єднання Церков, зокрема тогочасний стан православʼя в різних країнах (насамперед у Росії й Польщі).
Важливою характеристикою цих зібрань стала їхня національна спрямованість. Це виявлялося передовсім у намаганні забезпечити новій унії збереження східного церковного обряду та захистити права рідної мови кожної нації-члена нової церковної організації. Український і білоруський народи, відстоюючи свої мовні права в релігійній сфері, зуміли протистояти русифікаційним та полонізаційним процесам.
Ключові слова: Пінські унійні конференції 1930–1937 рр., неоунія, ІІ Річ Посполита, єпископ Миколай Чарнецький, українці, білоруси

Опубліковано
2022-05-21
Розділ
РЕЛІГІЙНІ ПРОЦЕСИ В ІСТОРИЧНОМУ РОЗВИТКУ