Митрополит Андрей Шептицький про роль українського духовенства у громадсько-політичному житті Галичини наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.

  • Nataliia Mysak

Анотація

На основі пастирських послань Митрополита Андрея Шептицького проаналізовано
його погляди на роль українського духовенства у різних сферах громадсько-політичного
життя Галичини наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Охарактеризовано основні причини
падіння авторитету священнослужителів, з-поміж яких А. Шептицький особливо ви-
діляв конфлікти як у середовищі духовенства, так і конфлікти священиків із світською
інтелігенцією (щодо розподілу функцій і сфер впливу у суспільстві). Акцентовано
увагу на критиці Митрополитом негативних аспектів душпастирської діяльності, що
дискредитували авторитет церкви: культурне і соціальне дистанціювання від парафіян,
перетворення пастирської місії на просте заробляння статків, активна участь священиків
у політичному житті і пропаганда ними певних політичних ідей. Розглянуто основні
завдання духовенства у соціальній, економічній і культурний сферах, реалізацію яких
Андрей Шептицький вважав запорукою добробуту української нації.
Ключові слова: Андрей Шептицький, пастирські послання, священик, церква, Га-
личина

Опубліковано
2019-10-07
Розділ
ЦЕРКВА У ПОЛІТИЧНИХ ПРОЦЕСАХ ХІХ–ХХ СТ.