Освітні заходи Почаївської лаври (40-і роки ХІХ ст. – початок 20-х років ХХ ст.)

  • Oleksandr Bulyha

Анотація

Досліджується освітня діяльність Свято-Успенської Почаївської лаври протя-
гом другої половини ХІХ – початку ХХ ст. – періоду її юрисдикційної належності
Православній Церкві Московського патріарату. На архівних документах простежу-
ються зміни статусу і перепрофілювання навчального закладу: училище, чоловіче
навчально-ремісниче училище для дітей навколишніх поселень з 4-річним курсом
навчання (з 1859 р.), двокласна церковно-приходська школа (з 1886 р.), Почаївська
вища початкова школа, яка випускала учительські кадри для церковно-приходських
шкіл Волині (з 1918 р.). Звертається увага, що після входження Волині до складу
Польської держави за Ризьким договором від 18 березня 1921 р. Свято-Успенська
лавра стала співпрацювати з українськими патріотичними організаціями, зокрема і
на ниві національного виховання. Вкорінення української ідеї, підтримане перебігом
революції 1917–1921 рр., наблизило Почаївську лавру до місцевої української грома-
ди, яка намагалася впливати на монастирську обитель шляхом проведення спільних з
нею культурно-просвітницьких заходів та надання пропозицій щодо демократичності
освітнього процесу та національного виховання.
Ключові слова: монастир, навчання, учні, школа, національно-християнське ви-
ховання

Опубліковано
2019-10-07
Розділ
РЕЛІГІЙНА ОСВІТА В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ ХХ СТ