МОНАСТИРСЬКА КОЛОНІЗАЦІЯ СЛОБІДСЬКОЇ УКРАЇНИ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХVІІ СТОЛІТТЯ

  • Mykola Yatsyuk

Анотація

Розглянуто історично обумовлений процес монастирської колонізації Слобідської
України, місце і роль православно=релігійного чинника в житті українських
переселенців у Слобідській Україні. Аналізуються характерні особливості
заснування слобідських православних монастирів у другій половині ХVІІ ст.
Досліджено духовно=організаційну основу побудови слобідських монастирів на
Слобожанщині.
Ключові слова: колонізація, монастирі, православ’я, пустинь, Слобідська Україна, християнство, церква.

Опубліковано
2021-04-15
Розділ
ХРИСТИЯНСТВО В УКРАЇНІ: ДОБА ВІДРОДЖЕННЯ ТА НОВОГО ЧАСУ