ШЛЮБНА ПРАКТИКА І ТРАДИЦІЇ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В УКРАЇНІ В ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ 1

  • Inna Shugalyova

Анотація

Характеризуються окремі аспекти повсякденного життя православного населення
України впродовж ХІХ – початку ХХ ст.
Ключові слова: історія повсякденності, Православна Церква, шлюб, розлучення.

Опубліковано
2021-04-15
Розділ
ХРИСТИЯНСТВО В УКРАЇНІ: ДОБА ВІДРОДЖЕННЯ ТА НОВОГО ЧАСУ