ВИЯВИ ЕТНОКОНФЕСІЙНОЇ ПОЛІТИКИ РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ НА ХОЛМЩИНІ ТА ПІДЛЯШШІ (ДО СКАСУВАННЯ УНІАТСЬКОЇ ЦЕРКВИ 1875 Р.)

  • Ruslana Sheretyuk

Анотація

У статті аналізуються вияви етноконфесійної політики Російської імперії на теренах
Холмщини і Підляшшя напередодні ліквідації Уніатської церкви в 1875 р. Зокрема,
розглядаються основні методи і засоби царського уряду по підготовці до
«возз’єднання» значної частини автохтонного населення з Російською православною церквою.
Ключові слова: Російська православна церква, етноконфесійна політика, русифікація, Уніатська церква, православне храмобудівництво, православне
опікунство, церковнопарафіяльна школа.

Опубліковано
2021-04-15
Розділ
ХРИСТИЯНСТВО В УКРАЇНІ: ДОБА ВІДРОДЖЕННЯ ТА НОВОГО ЧАСУ