НАРМАТЫЎНАЯ БАЗА АДНОСІН УРАДУ РАСІЙСКАЙ ІМПЕРЫІ ДА РЫМСКА-КАТАЛІЦКАЙ ЦАРКВЫ Ў 60-Я ГГ. XIX СТ.

  • Alena Firynovich

Анотація

Здійснено спробу систематизації в єдину нормативну базу інструктивно-розпорядчої документації царського уряду з регулювання діяльності Римо-Католицької Церкви на території Російської імперії під час і після закінчення повстання 1863-1864 рр.

Опубліковано
2021-04-15
Розділ
ХРИСТИЯНСТВО В УКРАЇНІ: ДОБА ВІДРОДЖЕННЯ ТА НОВОГО ЧАСУ