КАНФЕСІЙНАЯ ГІСТОРЫЯ РЭЧЫ ПАСПАЛІТАЙ ХVII – XVIII СТ. СТ. У СУЧАСНАЙ БЕЛАРУСКАЙ ГІСТАРЫЯГРАФІІ

  • Alena Filatоva

Анотація

У білоруській історіографії тривалий час практично залишалась нерозробленою конфесійна історія Речі Посполитої XVII–XVIII ст. На жаль, і донині ця тема
слабо досліджена: немає жодного монографічного видання, захищені декілька
дисертацій, які охоплюють лише початок XVII ст.; крім них, є ще низка статей.
Ключі слова: Річ Посполита, Велике князівство Литовське, історіографія, конфесії.

Опубліковано
2021-04-15
Розділ
ХРИСТИЯНСТВО В УКРАЇНІ: ДОБА ВІДРОДЖЕННЯ ТА НОВОГО ЧАСУ