МІСЦЕ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ В ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

  • Galina Starodubets
  • Volodymyr Starodubets

Анотація

На основі широкого кола вперше введених у науковий обіг архівних матеріалів
охарактеризовано релігійно-освітню діяльність священнослужителів Свято-Михайлівського храму села Голибіс колишньої Волинської губернії Кременецького повіту.
Ключові слова: Свято8Михайлівський храм, церковно8парафіяльна школа, священнослужителі, Кременецький повіт.

Опубліковано
2021-04-15
Розділ
ХРИСТИЯНСТВО В УКРАЇНІ: ДОБА ВІДРОДЖЕННЯ ТА НОВОГО ЧАСУ