УТВОРЕННЯ КОРОЛІВСТВА ГАЛИЧИНИ І ЛОДОМЕРІЇ ТА ЗМІНИ В АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ УСТРОЇ ЛЬВІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ У 1772–1787 РОКАХ

  • Ihor Skochylias

Анотація

Простежуються зміни, що відбулися в адміністративно=територіальному устрої
Львівської єпархії після приєднання Галичини до Австрійської монархії. Формування території єпархії відбувалося шляхом: 1) інкорпорації після 1772 р. унійних
церков колишнього Червоногородського повіту Західного Поділля; 2) приєднання
у 1782 р. шести південних намісництв Луцької єпархії; 3) регуляції єпархіальних
границь та обміну парафіями у 1786–1787 рр. із сусіднім Перемишльським владицтвом.
Ключові слова: Галичина, Львівська єпархія, політика йосифинізму, церковне розмежування.

Опубліковано
2021-04-14
Розділ
ХРИСТИЯНСТВО В УКРАЇНІ: ДОБА ВІДРОДЖЕННЯ ТА НОВОГО ЧАСУ