АПОЛОГІЯ САКРАЛЬНОСТІ ПЕЧЕРСЬКИХ СВЯТИНЬ У «ПАТЕРИКОНІ» СИЛЬВЕСТРА КОСОВА: ДО ПРОБЛЕМИ СПЕЦИФІКИ Й ОРИГІНАЛЬНОСТІ ПРАВОСЛАВНОЇ ПОЛЕМІКИ І ПОЛОВИНИ XVII СТОЛІТТЯ

  • Nataliia Sinkevych

Анотація

Присвячено «Передмові до православного читача» – апологетичному творові,
вміщеному в «Патериконі» Сильвестра Косова. На основі аналізу та порівняння з
іншими полемічними творами зроблено висновки про специфіку та оригінальність
«Передмови», а також про інтелектуальну підготовку її автора.
Ключові слова: полеміка, реліквії, «Патерикон».

Опубліковано
2021-04-14
Розділ
ХРИСТИЯНСТВО В УКРАЇНІ: ДОБА ВІДРОДЖЕННЯ ТА НОВОГО ЧАСУ