РЕЛІГІЙНЕ ОБЛИЧЧЯ ЄЗУЇТСЬКОГО ШКІЛЬНИЦТВА РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ В ПОЛЬСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ 1850–1880-Х РР.

  • Sergiy Seryakov

Анотація

Розглядається відображення релігійного обличчя єзуїтських шкіл Речі Посполитої
у працях польських дослідників 1850–1880=х рр. Проаналізовано їхні уявлення про
вплив на освітню діяльність ордену його функціональних домінант, роль шкіл
Товариства Ісуса у поширенні релігійної нетолерантності, конфесійний склад учнів,
щирість прищеплених їм єзуїтами релігійних почуттів.
Ключові слова : польська історіографія, Католицька Церква, єзуїтське шкільництво, релігійна нетолерантність, релігійне виховання, побожність.

Опубліковано
2021-04-14
Розділ
ХРИСТИЯНСТВО В УКРАЇНІ: ДОБА ВІДРОДЖЕННЯ ТА НОВОГО ЧАСУ