СПІЛКА ВОЙОВНИЧИХ БЕЗВІРНИКІВ ТА ЇЇ ПОЛЬСЬКА СЕКЦІЯ В БОРОТЬБІ ПРОТИ РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ НА ПОДІЛЛІ (20–30-ТІ РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ)

  • Witalij Rosowski

Анотація

На основі архівних матеріалів, літератури та різних публікацій періодичних видань
досліджується діяльність Спілки войовничих безвірників України та її ставлення
до Римо=Католицької Церкви на Поділлі у 1920–1930-х роках.
Ключові слова: Спілка войовничих безвірників, релігія, атеїстична пропаганда,
безбожники, войовничий атеїзм, Римо=Католицька Церква, Поділля.

Опубліковано
2021-04-14
Розділ
ХРИСТИЯНСТВО В УКРАЇНІ: ДОБА ВІДРОДЖЕННЯ ТА НОВОГО ЧАСУ