ЗМІНИ В АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНОМУ УСТРОЇ КИЇВСЬКОЇ МИТРОПОЛІЇ XVIII СТ.: РІВЕНЬ ПРОТОПОПІЙ

  • Oksana Prokopyuk

Анотація

Здійснено аналіз одного з аспектів проблеми адміністративно=територіального
устрою Київської митрополії у XVIII ст. Звернена увага на зміни в організації поділу
митрополії на протопопії, що дозволило виділити окремі періоди в еволюції її
адміністративно=територіальної структури.
Ключові слова: Київська митрополія, адміністративно8територіальний устрій, протопопія.

Опубліковано
2021-04-14
Розділ
ХРИСТИЯНСТВО В УКРАЇНІ: ДОБА ВІДРОДЖЕННЯ ТА НОВОГО ЧАСУ