РЕЛІГІЙНО-КОНФЕСІЙНА СИТУАЦІЯ В ЗАХІДНИХ РАЙОНАХ ПОДІЛЬСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ ЗА МАТЕРІАЛАМИ “ОПИСУ ПРОСКУРІВСЬКОЇ ОКРУГИ 1930 Р.”

  • Mykola Oliynyk

Анотація

На основі аналізу “Опису Проскурівської округи 1930 р.” досліджуються особливості політики радянської влади щодо Церкви в 20=ті роки ХХ ст. на Поділлі,
простежується її зв’язок з антиселянським спрямуванням діяльності радянської влади.
Ключові слова: тихонівщина, собор єпископів, синодали, автокефалісти, секти.

Опубліковано
2021-04-14
Розділ
ХРИСТИЯНСТВО В УКРАЇНІ: ДОБА ВІДРОДЖЕННЯ ТА НОВОГО ЧАСУ