ЦЕРКОВНА ПРАВОСЛАВНА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ ПІВДЕННО-СХІДНОЇ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА XIX – ПОЧАТОК XX СТОЛІТТЯ)

  • Larysa Moiseenko
  • Inna Starodubtseva

Анотація

Дослідження присвячено церковній інтелігенції південно=східної України в другій
половині XIX – на початку XX століть. Визначено її чисельність, освітній рівень, вік,
матеріальний стан. Досліджено склад церковної інтелігенції, охарактеризовано її
професійну діяльність. Висвітлено роль і місце православного духовенства у
розвитку культури регіону.
Ключові слова: церковна православна інтелігенція, духовенство, церковне братство,
законовчитель, культурно8просвітницька діяльність, південно8східна Україна.

Опубліковано
2021-04-14
Розділ
ХРИСТИЯНСТВО В УКРАЇНІ: ДОБА ВІДРОДЖЕННЯ ТА НОВОГО ЧАСУ