ЦЕРКОВНІ БРАТСТВА ГАЛИЧИНИ І ВОЛИНІ XVIІ–XVIII СТОЛІТЬ В ДОСЛІДЖЕННЯХ АНТОНА ПЕТРУШЕВИЧА

(НА ПРИКЛАДІ “СВОДНОЙ ГАЛИЦКО-РУССКОЙ ЛЕТОПИСИ”)

  • Vasyl Menko

Анотація

Проаналізовано науковий доробок А. Петрушевича у вивченні церковних братств
Київської митрополії на сторінках “Сводной Галицко-Русской летописи”. Висвітлено
історіографію проблеми, визначено провідні напрямки історіографічної рефлексії
вченого, простежено суголосність історико=наукових поглядів ученого загальним
теоретичним настановам європейської історіографії середини ХІХ – початку ХХ ст.
Ключові слова: братства, церква, Київська митрополія, єпископ, устав.

Опубліковано
2021-04-11
Розділ
ХРИСТИЯНСТВО В УКРАЇНІ: ДОБА ВІДРОДЖЕННЯ ТА НОВОГО ЧАСУ