ВНЕСОК КИЄВОРУСЬКОЇ РЕЛИГІЙНОЇ ТА ПОЛІТИЧНОЇ ЕЛІТИ У ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ СВЯТОГО КИЄВА.

  • Igor Melnichuk

Анотація

Стаття присвячена дослідженню діяльності києворуської релігійної еліти у
формуванні образу Святого Києва як духовної столиці Східної Європи та релігійного
центру (Нового Єрусалиму) слов’ян візантійського обряду. В статті подається
типологія релігійних еліт, їхня взаємодія з політичною та військовими елітами у зміцненні та централізації влади довколо Києва.
Ключові слова: релігійна еліта, християнство, Київ

Опубліковано
2021-04-11
Розділ
ХРИСТИЯНСТВО В УКРАЇНІ: ДОБА ВІДРОДЖЕННЯ ТА НОВОГО ЧАСУ