УЧАСТЬ ДІЯЧІВ ЛЬВІВСЬКОГО БРАТСТВА У ЦЕРКОВНОМУ РУСІ

(кінець ХVІ – перша половина ХVІІ століття)

  • Oksana Matkovska

Анотація

Йдеться про участь діячів Львівського братства у церковному русі. Братчики
намагалися покращити становище в Церкві, критикували священиків, які ведуть
аморальний спосіб життя, виступали за радикальну реформу Церкви, хотіли бачити
її загальнодоступною, а деякі з них – навіть безпастирською.
Ключові слова: Церква, православ’я, унія, духовенство, братства, католицизм,
протестантизм, гуманізм, Реформація.

Опубліковано
2021-04-11
Розділ
ХРИСТИЯНСТВО В УКРАЇНІ: ДОБА ВІДРОДЖЕННЯ ТА НОВОГО ЧАСУ