ЦЕРКОВНОПАРАФІЯЛЬНІ ШКОЛИ НА ПОДІЛЛІ В ІІ ПОЛОВИНІ ХІХ СТОЛІТТЯ

  • Aleksander Marushchak

Анотація

Розглядається поширення церковнопарафіяльної освіти на Поділлі в ІІ половині
ХІХ – на початку ХХ ст., завдання, які російський уряд ставив перед Церквою в галузі
освіти, та умови, за яких православне духовенство краю чинило спротив політиці
русифікації та пробуджувало національну самосвідомість народу.
Ключові слова: православне духовенство, церковнопарафіяльна школа, школа грамоти, Поділля, русифікація, національна самосвідомість.

Опубліковано
2021-04-11
Розділ
ХРИСТИЯНСТВО В УКРАЇНІ: ДОБА ВІДРОДЖЕННЯ ТА НОВОГО ЧАСУ