Uroczystości pogrzebowe wysokiego duchowieństwa lwowskiego na podstawie XVIII – wiecznych druków panegirycznych

  • Grzegorz Majewski
Опубліковано
2021-04-11
Розділ
ХРИСТИЯНСТВО В УКРАЇНІ: ДОБА ВІДРОДЖЕННЯ ТА НОВОГО ЧАСУ