СТАТУТ ЛЕВА ШЕПТИЦЬКОГО ДЛЯ ЛЬВІВСЬКОГО ХРЕСТОВОЗДВИЖЕНСЬКОГО БРАТСТВА 1762 Р.

  • Bohdan Lazorak

Анотація

Стаття складається з передмови та документа. У передмові подано короткий огляд
історіографії дослідження церковних братств, які існували на передмістях м. Львова у XVI–XVIII ст. Проаналізовано інституційно=правову роль братських статутів, їхній
зміст і тип формуляра в другій половині XVIII ст. Також публікується невідомий статут
Львівського церковного братства Воздвиження Чесного Хреста, затверджений Левом Шептицьким у 1762 р.
Ключові слова: церковне братство, книга8статут, Львівське церковне братство Воздвиження Чесного Хреста.

Опубліковано
2021-04-11
Розділ
ХРИСТИЯНСТВО В УКРАЇНІ: ДОБА ВІДРОДЖЕННЯ ТА НОВОГО ЧАСУ