ВІДРОДЖЕННЯ ПОДВИЖНИЦЬКОЇ МІСІЇ ЦЕРКОВНИХ РЕГЕНТІВ У РОДИНІ ЄВСЕВСЬКИХ – ПРЕДСТАВНИКІВ СВЯЩЕННИЦТВА ПЕРЕЯСЛАВЩИНИ З ХVІІІ СТ.

  • Nataliya Kostyuk

Анотація

Розглядається драматична історія родини Євсевських, представники якої протягом
130 років служили духівниками. Показано, як події комуністичного режиму вплинули
на духовне життя членів роду Євсевських – представників священництва Переяславщини.
Ключові слова: священик, протоієрей, автокефалія, педагоги8новатори, тенор, опера, музикант, абсолютний слух, церковний спів, Літургія, псалми.

Опубліковано
2021-04-11
Розділ
ХРИСТИЯНСТВО В УКРАЇНІ: ДОБА ВІДРОДЖЕННЯ ТА НОВОГО ЧАСУ