ГОСПОДАРСЬКО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОГО ПАРАФІЯЛЬНОГО ДУХОВЕНСТВА ГАЛИЧИНИ НАПРИКІНЦІ ХІХ СТ.

  • Natalia Kolb

Анотація

Досліджується участь греко=католицького парафіяльного духовенства у розвитку
господарсько=економічного життя українців Галичини кінця ХІХ ст., з’ясовується
мотивація, напрями й основні результати цієї діяльності священиків.
Ключові слова: Галичина, господарсько8економічна діяльність, греко-католицьке парафіяльне духовенство.

Опубліковано
2021-04-11
Розділ
ХРИСТИЯНСТВО В УКРАЇНІ: ДОБА ВІДРОДЖЕННЯ ТА НОВОГО ЧАСУ