РОЛЬ ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА У ФОЛЬКЛОРИСТИЧНИХ ТА ЕТНОГРАФІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ ПІВДЕННОЇ УКРАЇНИ

  • Lyudmyla Ivannikova

Анотація

Автор статті повідомляє, що в середині ХІХ ст. православні священики записували
народні пісні, легенди, повір’я, звичаї та обряди Південної України, здійснювали
історико=етнографічні описи містечок і сіл цього регіону.
Ключові слова: історія фольклористики, звичаї, вірування, православне духовенство.

Опубліковано
2021-04-10
Розділ
ХРИСТИЯНСТВО В УКРАЇНІ: ДОБА ВІДРОДЖЕННЯ ТА НОВОГО ЧАСУ