АРХІВНІ ДОКУМЕНТИ ПРО СТАН ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ ПІД ЧАС НІМЕЦЬКОЇ ОКУПАЦІЇ В УКРАЇНІ (1941–1944 РР.)

(з «окупаційних фондів», які зберігаються у ЦДАВО України)

  • Olena Yefremova

Анотація

Присвячено огляду архівних документів, виявлених в «окупаційних фондах» № 4398
«Командуючий поліції безпеки і СД у м. Києві (1941=1944 рр.), № 3676 «Штаб
імперського керівника (рейхсляйтера) Розенберга для окупованих східних
областей (1940–1945 рр.)» та № 3833 «Краєвий провід (керівництво) Організації
українських націоналістів на західноукраїнських землях (1927–1947 рр.)», які
зберігаються в ЦДАВО України. Подано загальну характеристику та аналіз справ і
документів щодо ставлення німецької влади до Православної церкви під час
окупації Україні у 1941–1944 рр.
Ключові слова: «окупаційні фонди», відродження Православної церкви, німецька
окупаційна влада, окупаційний режим в Україні, представники церковного руху,
документи ЦДАВО України.

Опубліковано
2021-04-08
Розділ
ХРИСТИЯНСТВО В УКРАЇНІ: ДОБА ВІДРОДЖЕННЯ ТА НОВОГО ЧАСУ