АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ НАРОДНОЇ РЕЛІГІЙНОСТІ В ПІДРАДЯНСЬКІЙ УКРАЇНІ 1920–1930-Х РОКІВ

  • Volodymyr Dyakiv

Анотація

Окреслено основні аспекти дослідження особливих проявів народної релігійності
українців в умовах більшовицької окупації 1920–1930=х рр., релігійного руху і пов’язаної
з ним духовної творчості того часу, які виникали і функціонували під впливом
репресивної політики влади стосовно релігії та Церкви, українського селянства тощо, зокрема в роки голодомору 1932–1933. Політичні події й духовна атмосфера у
тогочасному суспільстві вплинули на традиційні устої українського народу, передусім
релігійні, що й спричинило специфічні прояви народної релігійності.
Ключові слова: народна релігійність, релігійний рух, духовна творчість, фольклор, побутування, репресії.

Опубліковано
2021-04-08
Розділ
ХРИСТИЯНСТВО В УКРАЇНІ: ДОБА ВІДРОДЖЕННЯ ТА НОВОГО ЧАСУ