УЧАСТЬ ЧЕНЦІВ-ВАСИЛІЯН У СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ТА ЕКОНОМІЧНОМУ ЖИТТІ УКРАЇНСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТ.

  • Igor Drogobutsky

Анотація

Висвітлено особливості діяльності представників Чину св. Василія Великого в
суспільно=політичній, господарській та етнічній сферах життя українців Східної
Галичини у контексті національного відродження кінця ХІХ – початку ХХ ст.
Ключові слова: ЧСВВ. Греко-Католицька Церква, духовенство, суспільна активність, чернецтво.

Опубліковано
2021-04-07
Розділ
ХРИСТИЯНСТВО В УКРАЇНІ: ДОБА ВІДРОДЖЕННЯ ТА НОВОГО ЧАСУ