Bractwa prawosławne w diecezji chełmskiej metropolii kijowskiej w XVI – XVII w.

  • Stefan Dmitruk

Анотація

Author describes histories of orthodox fraternities between XVI and XVII century. Or
ganizations of the Orthodox Church functioned on terrain of chelms diocese in kiev
metropolia. Author describes history of fraternities in: Chełmie, Lublinie and Zamościu.

Опубліковано
2021-04-07
Розділ
ХРИСТИЯНСТВО В УКРАЇНІ: ДОБА ВІДРОДЖЕННЯ ТА НОВОГО ЧАСУ