СТАРААБРАДНІЦТВА НА БЕЛАРУСІ – ГІСТАРЫЧНЫ ЛЁС І КАРОТКІ ГІСТАРЫЯГРАФІЧНЫ АГЛЯД.

  • Sergey Gerasimovich

Анотація

З цього питання існує досить обмежена кількість літератури, причому більшість
з порушених даною проблемою побічно, одна робота, присвячена саме релігійна
свідомість старовірів. У 20 столітті старовіри в Білорусі пережили значні втрати в
кількості віруючих, а також поставляється з напрямками. Це призвело до секуляризації, що значна частина віруючих, при збереженні стабільного етно-культурної ідентифікації.
В іншому старообрядців відбувається зникнення кордонів між різними районами,
що також призводить до секуляризації, в результаті якого представники різних старообрядницьких не бачать різниці не тільки між собою, але й з православними.

Опубліковано
2021-04-07
Розділ
ХРИСТИЯНСТВО В УКРАЇНІ: ДОБА ВІДРОДЖЕННЯ ТА НОВОГО ЧАСУ